เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 711 ธ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 72 ธ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒)514 ส.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่๑)59 ส.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒51 ส.ค. 62
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 17014 มิ.ย. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่๒)610 พ.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 25625010 พ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่๑)57 พ.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 25621317 พ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒61 พ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมััยแรก(สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒512 ก.พ. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒61 ก.พ. 62
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ 116315 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB