นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 421 คน

เยี่ยมชม 23,611 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 62คู่มือและขั้นตอนการขออนุญาต การก่อสร้าง การรื้อถอน ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร แชร์  
4 พ.ย. 62รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
3 ต.ค. 62รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของอบต.บางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
15 ต.ค. 61ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วยตำบลบางซ้าย แชร์  
12 ต.ค. 59คู่มือสำหรับประชาชนอบต.บางซ้าย แชร์  
24 ม.ค. 56ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา