นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 285 คน

เยี่ยมชม 23,595 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
24 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
5 มี.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
29 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (สตง.) ประจำปี ๒๕๖๓
26 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
8 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3)
2 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดวังชะโด โดยวิธีเจาะจง
20 ต.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
23 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย
21 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโซลีน
17 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๖๓
14 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายโครงการ "ใส่ใจผู้สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
10 ก.ย. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
28 ส.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
26 ส.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
17 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายมอบนมผงเด็กให้กับผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่เป็นคุณแม่วัยใส
17 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓
14 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓
9 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายรายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔
1 ก.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา