เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชะโด ๑/๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-timeอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไปอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normalอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท.อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สาร 3 สารอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูงอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)อบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ประชาสัมพันธ์ 9 มาตรการสำหรับห้างสรรพสินค้า เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าอบต.บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB