นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 23,674 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 ก.ย. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย แชร์  
14 ก.ย. 63โครงการ "ใส่ใจผู้สูงวัย" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
17 ก.ค. 63กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓ แชร์  
19 มิ.ย. 63พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
18 มิ.ย. 63การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชะโด ๑/๒๕๖๓ แชร์  
18 มิ.ย. 63พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
17 มิ.ย. 63พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
16 มิ.ย. 63พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
8 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด แชร์  
15 พ.ค. 63"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย แชร์  
12 พ.ค. 63เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล"  แชร์  
22 เม.ย. 63วันคุ้มครองโลก (Earth Day) แชร์  
6 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓.)ประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
4 มี.ค. 63ร่วมรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แชร์  
26 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางซ้าย แชร์  
26 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 4 ตำบลบางซ้าย  แชร์  
25 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 7 ตำบลบางซ้าย แชร์  
25 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6และ7 ตำบลแก้วฟ้า แชร์  
24 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6 ตำบลบางซ้าย แชร์  
24 ก.พ. 63การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบางซ้าย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 120 รายการ
เปลี่ยนภาษา