เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ

แชร์

ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ในเรื่องต่อไปนี้
1. การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
3. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. การจัดเก็บรายได้
5. การเบิกจ่ายเงิน อปท.
6. การพัสดุ
7. การรักษาวินัย
8.เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ธรรมมาภิบาล ความโปร่งใน

ติดต่อ อบต.บางซ้าย
????๐๘๑-๙๙๔๘๓๘๙
☎️๐๓๕-๒๐๐ ๓๔๗
E-Mail:Bangsai360@gmail.com
Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย
Website:http://www.bangsailocal.go.th

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB