เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒

แชร์

าย
????????????วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายจัดโครงการอบรมส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เป็นประธาน และคณะ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังชะโด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน กิจกรรมมีดังนี้
????????????บรรยายเรื่อง ความหมายและนิยาม "ความรุนแรงในครอบครัว" โดยนางประภาพร ประศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
????????????บรรยายเรื่อง "แนวทางการยุติความรุุนแรงในครอบครัว" โดยนางประภาพร ประศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
????????????กิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ เรื่อง การยุติความรุนแรงในครอบครัว" โดยนางประภาพร ประศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

????????????ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ติดต่อ อบต.บางซ้าย
????๐๘๑-๙๙๔๘๓๘๙
☎️๐๓๕-๒๐๐ ๓๔๗
E-Mail:Bangsai360@gmail.com
Facebook:ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย
Website:http://www.bangsailocal.go.th/


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB