เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓

แชร์

ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕(ฝั่งใต้) ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรศรีอยุธยา
เนื่องจากว่าในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เริ่มมีน้ำท่วมขังตามกะลา กระป๋อง บ่อ คลองน้ำ ทำให้เกิดยุงลาย ซึ่งอาจนำพาหะโรคไข้เลือดออกได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวตำบลแก้วฟ้าและตำบลบางซ้าย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตามกำหนดการ แต่กำหนดการอาจมีการแปลงเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทาง อบต.บางซ้ายก็จะดำเนินการแจ้งไปยัง ส.อบต. ประจำหมู่นั้นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้ายต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ...

 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB