เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓

แชร์

ประชาสัมพันธ์ อบต.บางซ้าย วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ช่วยกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย  เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB