นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 366 คน

เยี่ยมชม 23,631 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3) แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
4 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
13 ธ.ค. 61ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
4 ธ.ค. 60กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แชร์  
11 ม.ค. 60ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา