เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓2219 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓1218 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังชะโด ๑/๒๕๖๓1118 มิ.ย. 63
การบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-191118 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓1417 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓1316 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด108 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time111 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไป728 พ.ค. 63
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2122 พ.ค. 63
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19721 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal521 พ.ค. 63
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย1315 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท.1913 พ.ค. 63
เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" 1212 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สาร 3 สาร36 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง34 พ.ค. 63
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓51 พ.ค. 63
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)1022 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ 9 มาตรการสำหรับห้างสรรพสินค้า เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า46 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB