เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๖๓417 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔926 ส.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓2217 ก.ค. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓3619 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓2318 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓2217 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓2316 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด228 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time201 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไป1628 พ.ค. 63
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2922 พ.ค. 63
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-191321 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal1321 พ.ค. 63
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย3115 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท.2713 พ.ค. 63
เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" 2212 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สาร 3 สาร96 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง104 พ.ค. 63
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓101 พ.ค. 63
วันคุ้มครองโลก (Earth Day)1922 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB