เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย1023 ก.ย. 63
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๖๓1117 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔2826 ส.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ครั้งที่๑/๒๕๖๓4517 ก.ค. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๕ (ฝั่งใต้) ปี พ.ศ.๒๕๖๓4919 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒,๓,๕(ฝั่งเหนือ)ปี พ.ศ.๒๕๖๓3218 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓3717 มิ.ย. 63
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ประจำปี ๒๕๖๓5316 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด328 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time251 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรอบรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนทั่วไป2428 พ.ค. 63
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)3522 พ.ค. 63
คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-191921 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal2121 พ.ค. 63
"ตู้ปันสุข" องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย5215 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท.3413 พ.ค. 63
เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" 3612 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรต้องรู้ เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้สาร 3 สาร166 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ลด งด เลี่ยง ถ้าไม่อยากเสี่ยงโรคความดันเลือดสูง154 พ.ค. 63
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓161 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB