เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒728 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ 24 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒16313 ธ.ค. 61
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑724 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปี 256017511 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB