เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒15113 ธ.ค. 61
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑664 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปี 256016011 ม.ค. 60
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB