เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) อำเภอบางซ้าย4614 มิ.ย. 62
ระงับเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วฟ้า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 25621047 พ.ค. 62
ระงับเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วฟ้า เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562817 พ.ค. 62
การระงับเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วฟ้า8918 เม.ย. 62
การระงับเหตุอัคคีภัย วันที่ 17 เมษายน 2562 หมู่ที่ 3 ตำบลแก้วฟ้า7617 เม.ย. 62
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุดีเปรสชัน" ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 256110420 ต.ค. 61
มอบวัสดุอุปกรณ์ กรณีบ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบางซ้าย10016 ต.ค. 61
การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย4919 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB