เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลบางซ้าย1926 ก.พ. 63
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 4 ตำบลบางซ้าย 1526 ก.พ. 63
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 7 ตำบลบางซ้าย2025 ก.พ. 63
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6และ7 ตำบลแก้วฟ้า2025 ก.พ. 63
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6 ตำบลบางซ้าย1124 ก.พ. 63
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบางซ้าย1524 ก.พ. 63
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ (หมู่ที่ ๕ ต.บางซ้าย)831 มี.ค. 62
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ (หมู่ที่ ๔ ต.บางซ้าย)761 มี.ค. 62
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ (หมู่ที่ ๑,๒,๓ ต.บางซ้าย)1091 มี.ค. 62
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25619426 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB