นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 30,396 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพิสุทธิ บำรุงเขต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

  0818585581

 • นายดิเรก ควรพินิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

  0819473089

 • นายสำเริง สุขทรัพย์ศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

  0896712807

 • นายวีระวัฒน์ สิทธิพัฒนกุล

  เลขานุการนายก อบต.บางซ้าย

  0851903044

เปลี่ยนภาษา