นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 467 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายพิสุทธิ บำรุงเขต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายดิเรก ควรพินิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายสำเริง สุขทรัพย์ศรี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

 • นายวีระวัฒน์ สิทธิพัฒนกุล

  เลขานุการนายก อบต.บางซ้าย

เปลี่ยนภาษา