นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 402 คน

เยี่ยมชม 23,688 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 มิ.ย. 62แผน แชร์  
16 ม.ค. 62ข้อบังคับ อบต.บางซ้าย ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วยตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.บางซ้าย แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.บางซ้าย พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
7 ม.ค. 62การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
5 ต.ค. 61นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
3 ต.ค. 61หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
6 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางซ้าย  แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา