เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.-๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒119
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓120
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562177
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562155
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562191
แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562156
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒297
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 176
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1127

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB