เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล269
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล449
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล15209
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางซ้าย 142

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB