นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 23,602 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ม.ค. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แชร์  
2 พ.ค. 61 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา