นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 279 คน

เยี่ยมชม 23,593 คน

แผนดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ธ.ค. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.-๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
3 ต.ค. 62แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
1 ก.ค. 62แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
8 เม.ย. 62แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
18 ม.ค. 62แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
11 ต.ค. 61แผนการจ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
21 ก.ย. 61แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
17 พ.ค. 61รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แชร์  
29 ก.ย. 60แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา