นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 387 คน

เยี่ยมชม 23,669 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.วัดวังชะโด โดยวิธีเจาะจง แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโซลีน แชร์  
19 มี.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
4 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน (จากปากทางถนนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี-เชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ แชร์  
20 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน (จากปากทางถนนสายอยุธยา--สุพรรณบุรี-เชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
8 ต.ค. 61ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
3 ส.ค. 61ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน (บริเวณถนนทางสามแยกถึงบ้านนางประโลม อุบลวงศ์ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้ แชร์  
3 ส.ค. 61ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสุนทร นุ่มโพธิ์ ถึงบ้าน นายผิว เรืองพลับพลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย แชร์  
22 มิ.ย. 60อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนดินลงลูกรังฝั่งตะวันออก (ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางซ้าย แชร์  
22 มิ.ย. 60อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลบางซ้าย แชร์  
22 มิ.ย. 60อบต.บางซ้าย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย แชร์  
13 มิ.ย. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังฝั่งตะวันออก(ต่อจากบ้านนายยอด เจริญผล) หมู่ที่ 5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา