เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 6 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางว้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แชร์

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 6 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางว้าย

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.02s. 0.50MB