เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562563 มิ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25626130 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25625330 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562718 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562517 ก.พ. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561321 ม.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561263 ธ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561261 พ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561838 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561783 ต.ค. 61
ราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ2561(โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล. โดยการถมดินผิวจราจรหินคลุก ถนนสายภายในหมู่บ้าน เริ่มจากปากทางถนน อยุธยา-สุพนนณบุรี 3263 ถึงสามแยก อบต.บางซ้ายหลังเก่า หมู่ที่ 1 ต.บางซ้าย10925 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561855 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561846 ส.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน (บริเวณถนนทางสามแยกถึงบ้านนางประโลม อุบลวงศ์ ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางซ้าย ถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้943 ส.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้าบ้านนางสำอาง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางซ้าย733 ส.ค. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสุนทร นุ่มโพธิ์ ถึงบ้าน นายผิว เรืองพลับพลา) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางซ้าย823 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561516 ก.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561527 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561507 พ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561516 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB