เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ2561(โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล. โดยการถมดินผิวจราจรหินคลุก ถนนสายภายในหมู่บ้าน เริ่มจากปากทางถนน อยุธยา-สุพนนณบุรี 3263 ถึงสามแยก อบต.บางซ้ายหลังเก่า หมู่ที่ 1 ต.บางซ้าย14525 ก.ย. 61
ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้าบ้านนางสำอาง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางซ้าย1023 ส.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 6 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางว้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8013 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7913 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(หน้าบ้านนายทองคำ เกิดพิบูลย์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา10610 ก.พ. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.(หน้าบ้าน นายวัลลภ-นายคำนึง) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8310 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB