นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 23,679 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 61ราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ2561(โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนน คสล. โดยการถมดินผิวจราจรหินคลุก ถนนสายภายในหมู่บ้าน เริ่มจากปากทางถนน อยุธยา-สุพนนณบุรี 3263 ถึงสามแยก อบต.บางซ้ายหลังเก่า หมู่ที่ 1 ต.บางซ้าย แชร์  
3 ส.ค. 61ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อลอดระบายน้ำชนิดท่อกลม (คสล.) บริเวณถนนสายหนองโสนวัดดอน (หน้าบ้านนางสำอาง) หมู่ที่ 6 ตำบลบางซ้าย แชร์  
13 มิ.ย. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 6 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางว้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แชร์  
13 มิ.ย. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แชร์  
10 ก.พ. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(หน้าบ้านนายทองคำ เกิดพิบูลย์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แชร์  
10 ก.พ. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ คสล.(หน้าบ้าน นายวัลลภ-นายคำนึง) หมู่ที่ 1 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา