นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 224 คน

เยี่ยมชม 23,664 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มิ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แชร์  
30 เม.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แชร์  
30 มี.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 แชร์  
8 มี.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
7 ก.พ. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 แชร์  
1 ม.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 แชร์  
3 ธ.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 แชร์  
1 พ.ย. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 แชร์  
3 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 แชร์  
5 ก.ย. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
6 ส.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 แชร์  
6 ก.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แชร์  
7 มิ.ย. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แชร์  
7 พ.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 แชร์  
6 เม.ย. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
6 มี.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
5 ก.พ. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 แชร์  
5 ม.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แชร์  
5 ธ.ค. 60สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แชร์  
6 พ.ย. 60สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา