เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 9 ก.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf732.24 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.01s. 0.50MB