นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 23,598 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ธ.ค. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
16 ต.ค. 62แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ แชร์  
9 ก.ค. 62รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
29 พ.ค. 62รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (ในรอบ 6 เดือน) แชร์  
5 เม.ย. 62รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย แชร์  
16 ม.ค. 62ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แชร์  
11 ม.ค. 62รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แชร์  
14 ธ.ค. 61รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
19 ต.ค. 61รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
8 ต.ค. 61รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แชร์  
8 ต.ค. 61ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แชร์  
8 ต.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 แชร์  
1 พ.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ในรอบ6เดือน) แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา