นายพิสุทธิ บำรุงเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
081-994-8389

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 23,628 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ม.ค. 64รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (สตง.) ประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ แชร์  
9 ก.ค. 63รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ แชร์  
20 เม.ย. 63รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ แชร์  
1 เม.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
23 ม.ค. 63รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ แชร์  
14 ม.ค. 63รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ แชร์  
23 ต.ค. 62รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ แชร์  
21 ต.ค. 62งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แชร์  
18 ต.ค. 62รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ แชร์  
9 ก.ค. 62รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ แชร์  
1 ก.ค. 62รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ แชร์  
4 มิ.ย. 62รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ แชร์  
11 เม.ย. 62รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่๒ แชร์  
21 ม.ค. 62รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานะการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่๑ แชร์  
10 ม.ค. 62รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ แชร์  
11 ต.ค. 61รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่๔ แชร์  
8 ต.ค. 61 รายงานการแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ แชร์  
10 ก.ค. 61รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสถานการณ์คลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่๓ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา