เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 4 พ.ย. 62 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.pdf525.45 KB
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒.pdf490.70 KB
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒.pdf504.56 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒.pdf500.20 KB
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓.pdf425.57 KB
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓.pdf415.17 KB
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓.pdf479.11 KB
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓.pdf504.75 KB
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓.pdf455.52 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB