เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓916
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของอบต.บางซ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒110
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วยตำบลบางซ้าย18
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.บางซ้าย1100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ19

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB