เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง
โบสถ์ จำนวน - แห่ง


การศึกษา

การศึกษา มีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง


การสาธารณสุข

โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมซึม ร้อยละ 1000.02s. 0.50MB